Kúzlo jednej malej duše


Niekedy by som si priala byÅ¥ znovu dieÅ¥aÅ¥om. Verila som na víly, Å¡kriatkov, anjelov. Rozprávkový svet bol pre mňa tým pravým svetom, v ktorom som si priala žiÅ¥. Za vÅ¡etkým som videla kúzla, Äiary a zázraky. NiÄ nebolo nemožné práve naopak, ľahko ste mohli dosiahnuÅ¥ svoj cieľ. Ako malá som si priala byÅ¥ baletkou. PáÄili sa mi tie krásne a krehké Å¡tíhle dievÄatá, ktoré dokázali tak úžasne pracovaÅ¥ so svojím telom. Tanec bol ich vášňou a dokázali ním vyjadriÅ¥ takmer Äokoľvek. Stále som si predstavovala, aké by to bolo vystupovaÅ¥ na veľkej scéne a byÅ¥ slávna.

Môžem byÅ¥ Äímkoľvek

Aj moje deti budú maÅ¥ raz svoje veľké sny a ja by som im veľmi priala, aby sa nebáli ich uskutoÄňovaÅ¥. Strach je totiž tým najväÄším nepriateľom naÅ¡ich prianí. A práve ten nado mnou mal vládu veľmi Äasto, možno práve preto som sa nestala slávnou taneÄnicou. Ale k tomu musia eÅ¡te len naÅ¡i chlapci dospieÅ¥ a ja ich hodlám plne podporovaÅ¥ v stanovenom cieľu. Dnes máme pred sebou eÅ¡te Äas hier a veselosti. A práve preto som im nedávno kúpila vzduchove vaky, na ktorých sa môžu vyblázniÅ¥ a tiež si v nich pekne oddýchnuÅ¥. NavyÅ¡e ich izbiÄke dodávajú punc modernosti.

About the Author

You may also like these

No Related Post