Oblíbené běhání


Máte rádi sport? Také patříte k tÄ›m lidem, kteří opravdu pravidelnÄ› a aktivnÄ› sportují? Pokud ano, tak si můžete gratulovat, protože ti lidé, kteří opravdu pravidelnÄ› sportují, tak jsou na tom více než zdravotnÄ› lépe. A to nejenom zdravotnÄ› jako fyzicky dobÅ™e, ale také hlavnÄ› v psychicky. Věřte mi nebo ne, ale psychické zdraví takhle dopomáhá k tomu, aby se ÄlovÄ›k vždycky cítil dobÅ™e. Já si myslím, že je když ÄlovÄ›k psychicky je nevyrovnaný, tak to potom také odnáší jeho fyzické zdraví, protože ÄlovÄ›k, když žije opravdu dlouhodobÄ› ve stresu, tak to samozÅ™ejmÄ› má opravdu veliké negativní vÄ›ci a další negativní dopady na naÅ¡e lidské zdraví. Takže si myslím, že sportem právÄ› ÄlovÄ›k vyplaví své endorfiny.

Dokonce i moje sestra ráda běhá.

A endorfiny jsou hormony Å¡tÄ›stí. A hormony Å¡tÄ›stí se mohou vyplavovat pÅ™i sexu, tak také pÅ™i nÄ›jaké lepší Äinnosti, která vás baví. A nÄ›komu právÄ› pÅ™i sportování anebo nÄ›jaké sportovní aktivitÄ›, tak se mu také uvolňují samozÅ™ejmÄ› hormony Å¡tÄ›stí, a to je oxytocin. Já sama mám opravdu hodnÄ› ráda plavání a také hlavnÄ› bÄ›hání. A bÄ›hání mám ráda kvůli tomu, že ze sebe vydám takovou pÅ™ebyteÄnou energii. Já jsem asi taková spíše hyperaktivní. NemÄ›la jsem sice žádnou zjiÅ¡tÄ›nou hyperaktivitu, ale já si myslím, že jsem, protože každý den potÅ™ebuji bÄ›hat alespoň tak deset minut v kuse.

Moc ráda se věnuji s dcerou běhání.

Rodina mi říká, že jsem asi blázen, ale mÄ› to prostÄ› baví. Vůbec nepohrdnu tím, tÅ™eba když mi nÄ›kdo nabídne rande, kde se bude bÄ›hat anebo dÄ›lat klidnÄ› také jiný sport. Naposledy jsem mÄ›la partnera, který hrál závodnÄ› golf a také musím uznat, že i golf mÄ› baví. Akorát je to na mÄ› moc takový klidný sport, že bych potÅ™ebovala spíše nÄ›co akÄního, tÅ™eba kdybych byla sbÄ›ratel míÄků. PoÄítá se to jako sport? To úplnÄ› nevadí, ale aspoň bych nÄ›co dÄ›lala, stále potÅ™ebuji nÄ›co dÄ›lat a potÅ™ebuji se hýbat. A myslím si, že právÄ› sport, a hlavnÄ› bÄ›h je pro mÄ› ideální. 

About the Author

You may also like these