Jeho ex


Minulé léto, možná zaÄátkem Äervna, jsem potkala úžasného chlapa. Je opravdu milý, starostlivý atd. Když jsme se poprvé potkali, jen tak mimochodem jsme si pokecali, ale jak Å¡el Äas, zaÄali jsme spolu chodit a mÄ›li jsme vztah. VÄ›ci Å¡ly skvÄ›le, ale pak zaÄal mluvit o svých bývalých a o tom, jak když chodil se svou bývalou přítelkyní, jeho druhá ex mu zlomila srdce a Å™ekl, že mu chybí. Řekl, že jeho souÄasný vztah je chaotický a že by mu nevadilo vrátit se k ní.

vztah

PÅ™ed pár týdny mi Å™ekl, že mu jeho bývalá (ta, které psal SMS), napsala SMS a Å™ekla mu, jak moc mu chybí. Řekl jí, že já a on spolu chodí, ale Å™ekl, že pÅ™emýšlel o tom, jaké by to bylo, kdyby se k ní znovu vrátil. Nevím, jak se mám cítit. Říká mi, že mÄ› miluje a jsem tu jen já a on, ale cítím se jako zástupný symbol, dokud nepÅ™ijde nÄ›co lepšího a skuteÄnost, že ten samá bývalá, které rozbil jeho poslední vztah, je zpÄ›t, mÄ› dÄ›sí. Nechápu, jak může vůbec říct, že pÅ™emýšlí nad tím, jaké by to bylo, kdyby se k ní vrátil. VždyÅ¥ je pÅ™ece zadaný, tak nechápu, jak může takhle uvažovat. A pokud mu nevyhovuju, proÄ se se mnou teda nerozejde? Z jakého důvodu se mnou je?

vztah

Nechci se zbyteÄnÄ› trápit. Každý den si pokládám ty samé otázky a už mÄ› to unavuje. To je to stejné, jako kdybych já Å™ekla jemu, že uvažuji nad tím, jaké by to bylo vrátit se k mému bývalému. To by se mu urÄitÄ› taky nelíbilo a nechápal by to, pokud mÄ› miluje. Jenže já jsem nic takového neÅ™ekla, toho bych nikdy nebyla schopná. Miluji ho, ale nevím, jestli náš vztah má Å¡anci. A když už tÄ›ch pÅ™emýšlí o bývalkach, jaké to bude za deset, dvacet, tÅ™icet let? Nevím. Jediné, co vím, je, že si s ním chci o tom otevÅ™enÄ› promluvit. Zjistit, co si o tom myslí, proÄ to Å™ekl a tak dále. A pokud mi to nezdůvodní nÄ›jakým rozumným způsobem, zÅ™ejmÄ› spolu nezůstaneme. Nevím, co mám v této situaci dÄ›lat.

About the Author

You may also like these