Může náš životní styl za rozvoj civilizačních chorob?


O tom, že životní styl valné vÄ›tÅ¡iny z nás není zrovna zdravý, není nejmenších pochyb. VÄ›tÅ¡inou máme sedavé zamÄ›stnání, a domů pÅ™ijdeme příliÅ¡ psychicky unavení, než abychom se zmohli na víc, než udÄ›lat nejnutnÄ›jší domácí práce. Co se jídla týÄe, pak se vÄ›tÅ¡inou nÄ›jakým způsobem odbýváme, Äasto pak tuÄnými, případnÄ› smaženými pokrmy, které sice chutnají a zasytí, avÅ¡ak jejichž výživová hodnota je velmi nízká.

 

Není tedy divu, že mnoho odborníků zaÄíná tento způsob života dávat do souvislosti s nárůstem civilizaÄních chorob, jako je například cukrovka, kardiovaskulární onemocnÄ›ní, ale i mnohé další, a to nejen u dospÄ›lých, ale již také u dÄ›tí. Je vÅ¡ak otázkou, zda na nás může mít náš způsob života až takový vliv.

 

zdravá strava je základ

 

Pravdou je, že toho o lidském tÄ›le a jeho fungování víme stále více. Nyní již také chápeme, z Äeho tyto výše zmínÄ›né choroby vznikají. A jednou z hlavních příÄin je bezesporu obezita. Ta je totiž mnohem nebezpeÄnÄ›jší, než bychom si mohli myslet, zvláštÄ› pak ta dlouhodobá. Ukazuje se totiž, že právÄ› ona je Äasto tím spouÅ¡tÄ›Äem, který tyto zdravotní problémy nastartuje.

 

Je vÅ¡ak pravdou, že být hubený ani zdaleka nestaÄí. Je totiž také potÅ™eba, aby tÄ›lo dostávalo veÅ¡keré potÅ™ebné látky, tedy vitaminy, minerály, stopové prvky, zkrátka vÅ¡e, co potÅ™ebuje. K tomu je nutná vyvážená strava. Problém je, že dnes vÄ›tÅ¡inou inklinujeme spíše k té jednostranné. Ta vÅ¡ak znamená, že urÄité nezbytné látky budou naÅ¡emu tÄ›lu chybÄ›t, což se zákonitÄ› musí projevit.

 

obezita může být nebezpeÄná

 

Pokud tedy chceme být zdraví, je potÅ™eba, abychom svůj život pÅ™ehodnotili. Základem je pÅ™iměřený pohyb a kvalitní, vyvážená strava v dostateÄném množství. JistÄ›, pro mnoho z nás to může být problém, pÅ™edevším z Äasových důvodů nebo zkrátka proto, že jsme příliÅ¡ vyÄerpaní a už na to nemáme sílu. V takovém případÄ› je vÅ¡ak vhodné vyhledat pomoc, jinak toho můžete v nedaleké budoucnosti litovat.

About the Author

You may also like these