Skvělý počítač


PoÄítaÄi je nÄ›co, co vlastnÄ› už má každý ÄlovÄ›k doma. Abych se pÅ™iznala, tak já už bych si bez poÄítaÄe nedokázala pÅ™edstavit život. Já totiž na poÄítaÄi pracuji a také se tam jenom tak uÄím. Sice nechodím do žádného kurzu ani do Å¡koly dálkovÄ›, ale jenom se uÄím tak sama pro sebe. UÄím se tam hlavnÄ› první republiku a také cizí jazyky, hlavnÄ› francouzÅ¡tinu. FrancouzÅ¡tina mÄ› uchvátila už opravdu hodnÄ› dlouho, proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdybych se tÅ™eba sama uÄila nÄ›jaký cizí jazyk, a to právÄ› zmínÄ›nou francouzÅ¡tinu. FrancouzÅ¡tinu jsem se uÄila na základní Å¡kole dva roky.

Vždy chci mít nejlepší poÄítaÄ.

MÄ› to moc bavilo, ale Å™ekla jsem si, že radÄ›ji budu nÄ›kde bÄ›hat s kamarádkami a s kamarády venku, než abych se doma potom uÄila francouzÅ¡tinu. Jenomže nyní, když už mi je pÅ™es tÅ™icet let, tak jsem si Å™ekla, že je Äas asi na nÄ›jaké vzdÄ›lávání. A ke vzdÄ›lání také potÅ™ebují samozÅ™ejmÄ› poÄítaÄ a také chuÅ¥ se vzdÄ›lávat. ChuÅ¥ se vzdÄ›lávat mám a také mám skvÄ›lý poÄítaÄ. PoÄítaÄ jsem si pořídila hlavnÄ› kvůli tomu, abych mohla se potom lépe vzdÄ›lávat a také, abych vÄ›dÄ›la, co mám dÄ›lat, protože díky poÄítaÄi lidé se také mohou lépe dorozumívat. Mám kamarádku, která bydlí v Rakousku.

PoÄítaÄ má doma už každý.

A protože ona bydlí tak daleko a byly jsme tady nejlepší kamarádky na stÅ™ední Å¡kole, tak si velice Äasto voláme. Voláme si pÅ™es Skype. A k tomu právÄ› také potÅ™ebujeme poÄítaÄe nebo tÅ™eba tablet Äi notebook. Moje kamarádka má téměř vÅ¡echno, já mám akorát tablet a poÄítaÄ, ale i tohle mi staÄí a jsem velice spokojená. Navíc mám také hodnÄ› výkonný chytrý smartphone, takže jsem ráda, že alespoň také mohu volat i pÅ™es mobilní telefon. Co se ale týká poÄítaÄů, tak mám vždycky zájem o to, abych mÄ›la opravdu co nejkvalitnÄ›jší a nejvýkonnÄ›jší poÄítaÄ, jinak bych nemohla ani pracovat. Protože když nemáte kvalitní poÄítaÄ, nemůžete oÄekávat kvalitní výsledky. 

About the Author

You may also like these