Počítač a lidé


Já si myslím, že poÄítaÄ má doma už úplnÄ› každý a je úplnÄ› jedno, jestli je to dítÄ› nebo teenager nebo dospÄ›lý ÄlovÄ›k. V dneÅ¡ní dobÄ› už i senioÅ™i mají doma poÄítaÄ anebo mobilní telefon. Řeknu vám, že je to docela opravdu hodnÄ› zábavné a také dost praktické. Vzpomínám si, když tehdy moje babiÄka říkala, že ona by si domů žádný poÄítaÄ opravdu nikdy nevzala. Docela mÄ› to pÅ™ekvapilo, protože moje babiÄka s dÄ›deÄkem byli vždycky tak opravdu hodnÄ› technicky vyspÄ›lí, že jsem si myslela, že budou za nový poÄítaÄ, který jsem jim koupila, že za nÄ›j budou rádi. DÄ›deÄek za nÄ›j byl opravdu hodnÄ› rád, jenomže babiÄka ne, protože babiÄka stele na tohle nadávala, i když techniku mÄ›la ráda.

Na Vánoce jsem dostala nový poÄítaÄ.

PozdÄ›ji jsem se dozvÄ›dÄ›la, že babiÄka na techniku, a hlavnÄ› na poÄítaÄi nadávala kvůli tomu, že její sestra kdysi na tom pohoÅ™ela. Její sestra je o deset let mladší než moje babiÄka a říkala, že právÄ› pÅ™es poÄítaÄ její partner si naÅ¡el milenku. Docela hodnÄ› mÄ› to zaskoÄilo, že si nÄ›kdo v Å¡edesáti letech najde pÅ™es internet milenku. Je tohle vůbec jeÅ¡tÄ› normální? Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba lidé si uvÄ›domili, co vlastnÄ› na tom poÄítaÄi budou chtít dÄ›lat, jestli tam budou Å™eÅ¡it pouze soukromé vÄ›ci anebo tÅ™eba se vzdÄ›lávat anebo se dívat na filmy a nebo také tÅ™eba pracovat. To já osobnÄ› na poÄítaÄi online pracuji. Pracuji na home office a také jeÅ¡tÄ› dÄ›lám online anglické a italské kurzy.

Online komunikace mě baví.

Mě tohle opravdu hodnÄ› baví a jsem ráda, že také máme tuhle možnost. Že vlastnÄ› jakýkoliv ÄlovÄ›k, kdo má doma poÄítaÄ a přístup k internetu, tak má takovou možnost, že může pracovat online, může mít opravdu kvalitní home office. Tohle mÄ› opravdu hodnÄ› baví, protože kdyby nebylo home office, tak bych musela být ménÄ› s dÄ›tmi. A to by mÄ› opravdu hodnÄ› trápilo. Navíc mÄ› těší, že díky poÄítaÄi také můžete dÄ›lat různé videohovory anebo také hrát různé online hry. TÅ™eba se svými přáteli anebo s Äleny rodiny. 

About the Author

You may also like these