Proč je modelka tak populární povolání mezi mladými děvčaty


Asi každá dívka nÄ›kdy toužila po tom stát se modelkou, procházet se v nádherných Å¡atech po pÅ™ehlídkovém molu. JistÄ›, jen velmi malému procentu se tento sen alespoň ÄásteÄnÄ› splní, avÅ¡ak touží po nÄ›m vÄ›tÅ¡ina mladých žen. Zde se vÅ¡ak nabízí otázka, co dívky tak táhne právÄ› k této profesi, zvláštÄ› když není žádným tajemstvím, že je ve skuteÄnosti velmi nároÄná, aÅ¥ už jde o přísné diety Äi jiné vÄ›ci. Nebylo by lepší snít o jiném povolání?

 

na modelku si hrají už i dtěi

 

JistÄ›, nejspíš by to lepší bylo. OvÅ¡em popularita modelingu nevznikla ani tak z jeho nároÄnosti, nýbrž z toho, co ženám nabízí, aÅ¥ už skuteÄnÄ› Äi zdánlivÄ›. A má to co do ÄinÄ›ní s typickou ženskou touhou se líbit. Ta je v nás v podstatÄ› geneticky zakódovaná jako způsob, jak získat toho nejlepšího partnera. A naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás se tímto instinktem řídí.

 

Co s tím má spoleÄného modeling? Ten v podstatÄ› nabízí potvrzení, že daná žena skuteÄnÄ› patří mezi ty nejkrásnÄ›jší. Jakmile jste modelkou, už nemusíte pochybovat o tom, zda jste dostateÄnÄ› krásná. Pokud byste nebyla, pak byste tuto práci nezískala. To je ostatnÄ› i důvod, proÄ například nejrůznÄ›jší soutěže Miss jsou tak oblíbené. Je to v podstatÄ› jen další způsob, jak se pÅ™esvÄ›dÄit o tom, že vzhledem „na to máme“. Stále si totiž podvÄ›domÄ› myslíme, že Äím lépe budeme vypadat, tím lepšího muže seženeme.

 

modelky na přehlídkovém molu

 

Zde je vÅ¡ak nutné se zamyslet nad tím, zda to skuteÄnÄ› stojí za to. Ano, modelky jsou bezesporu považovány za krásné, ale za jakou cenu? Již byl zmínÄ›n přísný režim, je vÅ¡ak pravdou, že v podstatÄ› musí být hubené až na hranici anorexie, a mnohé zajdou i za ni. Je to pro nÄ› nezbytné, pokud si chtÄ›jí tuto práci udržet. O tom, že se o svůj vzhled bojí více než běžná žena, se pak není tÅ™eba zmiňovat. Nakonec se tedy zdá, že běžná žena sice možná není až tak krásná, ale zato je mnohem Å¡Å¥astnÄ›jší. A to i pÅ™es vÅ¡echny peníze, které modelky vydÄ›lají.

About the Author

You may also like these