Proč je tak těžké dodržovat zdravý životní styl


Snad každý z nás se chce v dobrém zdraví dožít vysokého vÄ›ku. Víme vÅ¡ak, že pro to musíme nÄ›co udÄ›lat. A tím hlavním je dodržování zdravého životního stylu, který se skládá pÅ™edevším ze správného jídelníÄku, dostatku pohybu a také mentální stimulace. A vzhledem k tomu, že tento recept je velmi snadný a také vÅ¡eobecnÄ› známý, dalo by se Äekat, že lidé budou žít velmi dlouho. Tak tomu vÅ¡ak není.

 

Ukazuje se totiž, že dodržovat všechna tato pravidla není vůbec snadné. Naopak zde máme celou řadu problémů, které nám v tom brání. A ironií je, že naprostá většina z nich vychází právě z naší evoluce, a měla za úkol nás udržet naživu.

 

dnes již v podstatě nechodíme pěšky

 

V první řadě je zde fakt, že lidé preferují okamžitá, krátkodobá potěšení před dlouhodobým užitkem, zvláště pokud mají hmotnou podobu. Toho ostatně využívají mimo jiné také nejrůznější reklamy, které nás v podstatě nabádají k rychlému, impulzivnímu jednání.

 

Znamená to, že pro nás je mnohem těžší odmítnout chutné, nezdravé jídlo, byÅ¥ víme, že toho budeme v dlouhodobém horizontu litovat, zvláštÄ› pokud se to bude stávat ÄastÄ›ji. A pokud pÅ™eci jen odoláme, máme sice pocit vítÄ›zství, ale také pocit ztráty, což rozhodnÄ› není vhodné pro naÅ¡e psychické zdraví.

 

dnes nás instinkty vedou k obezitě

 

Také je zde fakt, že dáváme pÅ™ednost minimu pohybu a tuÄným jídlům. I to má základ v naší genetice – kdysi jsme museli o každý kousek potravy tvrdÄ› bojovat, a nevÄ›dÄ›li jsme, kdy bude k dispozici další. Bylo tedy výhodné preferovat tuÄné, energeticky vydatné jídlo, zvláštÄ› pak v zimních mÄ›sících, a pohybovat se pokud možno co nejménÄ›, abychom Å¡etÅ™ili energii na dobu, kdy ji budeme skuteÄnÄ› potÅ™ebovat.

 

Asi není tÅ™eba říkat, že dnes nám již žádné takové nebezpeÄí nehrozí. Pro jídlo si můžeme dojít do nejbližšího obchodu, případnÄ› si jej vypÄ›stovat, a náš život také není tak nároÄný, abychom museli Å¡etÅ™it energií. Proto mají dnes tyto instinkty pro nás negativní efekt. Bohužel, jejich potlaÄení rozhodnÄ› není nijak snadné.

About the Author

You may also like these