Šetření financí


ŘeknÄ›te mi, co byste teÄ dÄ›lali, kdybyste tÅ™eba vyhráli deset milionů korun. Když jsem se takhle zeptala nÄ›koho v rodinÄ›, tak mi Å™ekli, že by asi neudÄ›lali nic, jenomže nÄ›kdo zase říká, že by si nakoupil opravdu hodnÄ› bytů a nebo domů, aby tÅ™eba potom tohle mohl pronajímat a aby vlastnÄ› toÄil peníze dokola. Myslím si, že mnoho lidí potÅ™ebuje mít také další finanÄní vzdÄ›lání, protože protože mnoho lidí se ani nevyzná, jak Å¡etÅ™it peníze a nebo co a proÄ vlastnÄ› kupovat. Mnoho lidí také dokonce utrácí bezmyÅ¡lenkovitÄ›. To já ne, já jsem právÄ› zase opravdu hodnÄ› Å¡etÅ™ivý a spoÅ™ivý ÄlovÄ›k, když nemám tÅ™eba v zásobÄ› nÄ›kdy alespoň padesát tisíc korun daných bokem, tak se cítím opravdu hodnÄ› nesvá. Já spíše hledím do budoucnosti. SamozÅ™ejmÄ›, že také moc ráda nakupuji a nakupuji takové vÄ›ci, které nakupuji normálnÄ› ženy, a to módu a kosmetiku a tak podobnÄ›.

Bez penÄ›z ÄlovÄ›k nemůže cestovat.

Také miluji nakupovat knihy, jenomže když tÅ™eba je nedostatek financí, tak je logické, že si tÅ™eba nÄ›jakou knihu a nebo parfém Äi kabelku odpustím. A radÄ›ji pořídím nÄ›co dÄ›tem, co potÅ™ebují do Å¡koly nebo do Å¡kolky. Abych mÄ›la klid a abych také mÄ›la klid v srdci a v duÅ¡i, protože bych byla opravdu neÅ¡Å¥astná, kdyby tÅ™eba kvůli mé drahé kabelce dÄ›ti pÅ™iÅ¡ly o nÄ›jaký výlet v přírodÄ› ve Å¡kole.

Bez peněz bych být nechtěla.

Proto si myslím, že lidé by také si mÄ›li pořádnÄ› rozmyslet, co a proÄ kupují a nebo proÄ si kupují tak drahou kabelku a nebo velice pÅ™edražené boty. Já sama jsem si Å™ekla, že kdybych chtÄ›la nÄ›co opravdu hodnÄ› drahého, tak si tÅ™eba dva roky na to budu odkládat po menších Äástkách a pak si to koupím, protože takhle mi alespoň z rozpoÄtu nárazovÄ› neubyde tolik penÄ›z. TÅ™eba jsem si naposledy kupovala elektrokolo, bylo opravdu docela drahé, ale já jsem si na nÄ›j odkládala pÄ›t let poctivÄ› peníze, takže potom mi to do rodinného rozpoÄtu vůbec nelezlo. 

About the Author

You may also like these