Jaké zásady bychom měli dodržovat při investování


V dneÅ¡ní dobÄ› chtÄ›jí lidé uÅ¡etÅ™it co nejvíce penÄ›z. To je vÅ¡ak problém, zvláštÄ› vzhledem k rekordní výši inflace. Ta totiž znamená, že peníze obvykle ztrácí hodnotu rychleji, než je staÄíme ukládat. Je tedy jasné, že je potÅ™eba tuto pÅ™ekážku nÄ›jakým způsobem pÅ™ekonat.

 

SamozÅ™ejmÄ› to je také důvod, proÄ například na bankovních úÄtech existují úroky. Ty vÅ¡ak nejsou ani zdaleka dostateÄné, a to ani u spořících úÄtů. Proto je bohužel v podstatÄ› jedinou možností, jak svůj majetek skuteÄnÄ› rozmnožit a ochránit pÅ™ed klesáním hodnoty penÄ›z, investování.

 

sledování pohybu akcií

 

To však sebou přináší také mnohá rizika. Pokud nevíme, co děláme, pak s největší pravděpodobností své peníze nejen nerozmnožíme, ale dokonce o ně přijdeme. A toho je dobré se vyvarovat. Není proto na škodu se podívat, jaké zásady bychom při tom měli dodržovat.

 

PÅ™edevším by nám mÄ›lo být jasné, že se jedná o dlouhodobou záležitost. Nelze poÄítat s tím, že zbohatneme za mÄ›síc Äi dva. I proto je ideální, abychom s tím zaÄali co nejdříve – okolo deseti let je totiž minimum, po které bychom zde mÄ›li peníze držet pro maximální zisk.

 

růst a pokles na burze

 

PotÅ™eba je nutné také poÄítat s tím, že ze zaÄátku nemusí pohyby na burze odpovídat naÅ¡im pÅ™edstavám, zvláštÄ› když investujete v dobÄ› vrcholného růstu, nebo dokonce korekce trhu, kdy dochází ke snižování cen akcií. Zde to totiž může vypadat tak, že ztrácíte, a bude vás to nutit si zbylou Äástku vybrat, než bude pozdÄ›. To je vÅ¡ak chyba – ceny vÄ›tÅ¡inou po urÄité dobÄ› zaÄnou jít znovu nahoru.

 

Dalším důležitým pravidlem je diverzifikace. Ta jednoduÅ¡e znamená, že bychom nemÄ›li vÅ¡echny své úspory investovat do jedné vÄ›ci, případnÄ› akcií jedné firmy. Lepší je vložit menší Äástky do různých fondů. Je totiž pomÄ›rnÄ› nepravdÄ›podobné, že by zkrachovaly úplnÄ› vÅ¡echny.

 

JistÄ›, pamatovat si to vÅ¡e není snadné. I proto není na Å¡kodu se v případÄ› potÅ™eby obrátit na finanÄního poradce. Ten vybere podle vaÅ¡ich přání a potÅ™eb to nejvhodnÄ›jší portfolio.

About the Author

You may also like these