Divadlo se školou


V poslední dobÄ› jsem si vÅ¡imla, že jsou vÅ¡ude kolem různé sportovní akce a další sportovní a kulturní využití. Abych se pÅ™iznala, tak mÄ› to opravdu hodnÄ› baví. Líbí se mi, když mohu také využívat různé sportovní akce a nebo sportovní utkání, kde je také opravdu hodnÄ› kultury. Já jsem totiž docela hodnÄ› kulturnÄ› založený ÄlovÄ›k. Já osobnÄ› bych se bez kultury už vůbec neobeÅ¡la. Jsem opravdu hodnÄ› ráda, když mohu využívat nÄ›které vÄ›ci, které tÅ™eba různí lidé ani nevyužívají, protože je to nebaví a nebo nemají o to zájem. Kdybych se vás takhle zeptala, co máte nejradÄ›ji? Jaká kultura vás nejvíce pÅ™itahuje a nebo která kultura vás nejvíce vystihuje?

Takhle se dříve nahrávaly filmy.

Tak co by to asi tak bylo? Mnoho lidí si myslí, že tÅ™eba právÄ› díky kultuÅ™e mají lidé vÄ›tší rozhled. Abych se pÅ™iznala, tak já s nimi souhlasím. Souhlasím samozÅ™ejmÄ› s tím, že když lidé chodí za kulturou, tak mají vÄ›tší rozhled a jsou více uvÄ›domÄ›lejší. Já také moc ráda, chodím do kina, kino se mi opravdu hodnÄ› líbí a jsem opravdu ráda, že jsme tam mohli chodit. Také se základní Å¡kolou. Líbí se mi to, protože jsem také Å™ekla mamince a ptala jsem se naší maminky, proÄ s námi jako s dÄ›tmi nechodila vůbec do kina nebo do divadla? Opravdu hodnÄ› mÄ› to vadí, protože si vzpomínám, jak moji kamarádi i kamarádky vÅ¡ichni chodili se svými rodinami právÄ› do kina nebo do divadla.

Znáte některé herce?

Akorát my s naší rodinou a hlavnÄ› s maminkou, jsme nechodili. My jsme otce už nemÄ›li, ale uznávám, že mÄ› také docela bavil fakt, že jsme zase chodili se Å¡kolou a nemÄ›la jsem to tak ohrané. Byla jsem ráda, že jsem si alespoň užila právÄ› takhle kina a divadla ze Å¡kolou. A vemte si, že nÄ›kteří lidé nebyli v kinÄ› vůbec. A nevím proÄ, ale tÅ™eba je to vůbec neláká a nebo na to nemají tÅ™eba žádný Äas. Nevím jak vy, ale mÄ› by kultura a to hlavnÄ› kino chybÄ›lo, protože si v kinÄ› vždycky moc odpoÄinu.

About the Author

You may also like these