Jaké koníčky jsou nejpopulárnější


NÄ›jakého koníÄka má v podstatÄ› každý z nás. A podle psychologů je to zdravá, Äi dokonce nezbytná vÄ›c. Jen málokdo vÅ¡ak ví, že i koníÄky prochází urÄitým vývojem, a že navzdory tomu, že jsme každý jiný, jsou nÄ›které populárnÄ›jší než jiné. Co ale tuto popularitu ovlivňuje?

 

malování

 

V první Å™adÄ› jsou to módní trendy. Pokud například influencemi zaÄnou hromadnÄ› sbírat vzácné pokojové rostliny, jako tomu bylo například v dobÄ› Covidu, pak je pravdÄ›podobné, že jejich příklad bude následovat i spousta dalších lidí. To samozÅ™ejmÄ› není ideální, neboÅ¥ Äasto u daného koníÄku nevydrží, případnÄ› se jím až příliÅ¡ zahltí.

 

Dále je to jeho jednoduchost. Jen málokdo půjde například chodit lézt na skály, avÅ¡ak sbírání známek, které můžeme sehnat na každé poÅ¡tÄ›, už je nÄ›co jiného. Zajímavé je, že na cenÄ› zde až tolik nezáleží. Byli byste pÅ™ekvapeni, kolik jsou lidé za své koníÄky ochotni utratit.

 

sbírání známek

 

V neposlední ÄadÄ› je to pak pÅ™edpokládaný zisk. Pokud například věříme, že sbírání známek nám pomůže zbohatnout, tak se do nÄ›j pustíme mnohem pravdÄ›podobnÄ›ji. I když Å¡ance, že tomu tak skuteÄnÄ› bude, je jen velmi malá.

 

Jaké jsou tedy v souÄasnosti u nás nejpopulárnÄ›jší? Bezesporu je to, s výjimkou sázení a hazardních her, právÄ› sbÄ›ratelství. To je totiž zdaleka nejsnazší, a stojí pouze peníze. Navíc pocitu z toho, když si domů pÅ™ineseme nový kousek, se v podstatÄ› nic nevyrovná. Je tu také ta možnost, byÅ¥ velmi vzdálená, že na nÄ›m zbohatneme – i když poÄet tÄ›ch, kterým se to podaÅ™ilo, je skuteÄnÄ› minimální.

 

Znamená to tedy, že bychom si mÄ›li své hobby vybírat podle toho, co je zrovna populární? Nikoliv. Důraz musíme klást pÅ™edevším na to, co k nám sedí, a také na naÅ¡e finanÄní a prostorové možnosti. Kvůli koníÄku bychom se totiž nikdy nemÄ›li dostat do finanÄní Äi jiné nouze. Pokud se tak stane, pak je nÄ›co skuteÄnÄ› velmi Å¡patnÄ›.

About the Author

You may also like these

No Related Post