Poběží se Jizerská padesátka 2024?


Tento bÄ›h na lyžích klasickou technikou se pořádá již od roku 1968. Tehdy to byla vlastnÄ› příprava horolezců na sezonu. ÚÄast na Jizerské padesátce je vždy vysoká. Desátého výroÄí vzniku lyžaÅ™ského bÄ›hu se v roce 1978 úÄastnilo 7800 závodníků, podobný poÄet se hlásí i v posledních letech. TraÅ¥ je dlouhá 50 km a vede Jizerkami po takzvané Jizerské magistrále. Start i cíl jsou v BedÅ™ichovÄ› na stadionu. Trasa vypadá nÄ›jak takto:

Nová Louka, Kristiánov s prvním obÄerstvením; Rozmezí; Knajpa; HraniÄní, což je druhá obÄerstvovací stanice a další se nachází na Jizerce; SmÄ›dava; zpÄ›t na Knajpu; Krásná Máří; pÅ™es ÄŒihadla na rozcestí HÅ™ebínek, kde si mohou úÄastníci dát poslední obÄerstvení; Bílá kuchyň; Olivetská hora; Vládní; U Buku. A zpÄ›t na bedÅ™ichovský stadion.

Běžecké lyžování

K hlavnímu závodu postupnÄ› pÅ™ibyly další: bÄ›h volnou technikou na vzdálenost 30 km; 10 a 25 km klasicky; sprint soupažnou technikou na 1,5 kilometru; závod firemních Å¡tafet 4x tÅ™i kilometry a dÄ›tský závod. Jako vzpomínka na období, kdy závod zaÄínal, se jede závod v historických kostýmech, a to na 400 metrů. Od roku 2023 se jezdí také ÄŒSOB Jizerská 17.

V loňském roce se stali vítÄ›zi za muže Nor Kasper Stadaas s Äasem 2:05:50, a za ženy norská závodnice Magni SmedÃ¥sová, Äas 2:28:44.

A jak asi to dopadne letos?

Zdá se, že tento velký svátek běžeckého lyžování je ohrožen, a to díky teplému poÄasí. Na tratích jsou jeÅ¡tÄ› zbytky snÄ›hu, avÅ¡ak meteorologové oÄekávají tento víkend (3. a 4. 2.) v Jizerských horách déšť a teplota vystoupá nad nulu. V tyto dny má probÄ›hnout na tratích měření snÄ›hu.

Příprava na závod

Situace s poÄasím se vÅ¡ak nemá zlepÅ¡it ani bÄ›hem příštího týdne; ten má být nejteplejším z celé zimy. A tak je Jizerská padesátka v ohrožení.  Trati bývají po deÅ¡tích zledovatÄ›lé, a tím pádem také nebezpeÄné. NÄ›které úseky se mohou stát nesjízdnými. A tak musíme poÄkat, jak vÅ¡e dopadne. Závod se bude konat v případÄ›, že se podaří zajistit upravené a bezpeÄné trati.

Aktuální zpráva: ve veÄerním zpravodajství v sobotu 3. 2. 2024 jsme se dovÄ›dÄ›li, že poÅ™adatelé letoÅ¡ní závod Jizerská padesátka definitivnÄ› zruÅ¡ili, a to z důvodu nepříznivých podmínek.

About the Author

You may also like these