Syn na kole


Sport mÄ› baví a sportovní aktivity beru opravdu hodnÄ› vážnÄ›. Pro mÄ› jsou sportovní aktivity hodnÄ› důležité a Å™ekla jsem si, že každý ÄlovÄ›k by mÄ›l provozovat nÄ›jaký sport. SamozÅ™ejmÄ›, že ne jenom kvůli tomu, aby tÅ™eba také ve sportu mohl pracovat anebo aby byl vrcholový sportovec. Tohle samozÅ™ejmÄ› nemusí být. Já si myslím, že každý sport je důležitý a že každý ÄlovÄ›k by mÄ›l také sportovat hlavnÄ› kvůli tomu, aby se cítil v pohodÄ›, protože jakýkoliv sport ÄlovÄ›ka utvrdí v tom, že je vlastnÄ› zdravotnÄ› v pořádku. Taky bych chtÄ›la zmínit a zdůraznit, že kdybyste tÅ™eba sportovali a mÄ›li byste tÅ™eba nÄ›jaké bolesti pÅ™i sportu, tak byste také mÄ›li zpozornÄ›t, protože když vás budou tÅ™eba bolet kolena pÅ™i jízdÄ› na kole anebo pÅ™i plavání, tak to také může znamenat tÅ™eba nÄ›jaké problémy anebo nÄ›co podobného.

Syn měl úraz na kole.

SamozÅ™ejmÄ›, že tÅ™eba když spadnete, tak je logické, že vás bude bolet koleno nebo loket anebo jiná Äást tÄ›la, kterou máte potluÄenou. Ale pokud vás nÄ›co bolelo dlouhodobÄ› a potom by se vám tÅ™eba motala hlava anebo by vám bylo nevolno a cítili byste se nesví, tak je vždycky nejlepší po takovém úrazu navÅ¡tívit lékaÅ™e.

Na kole jezděte opatrně.

Ale pokud by mÄ›lo nÄ›jaké dítÄ› úraz, tak bych radÄ›ji navÅ¡tívila lékaÅ™e ihned nebo bych Å¡la na pohotovost. Můj syn také právÄ› jednou spadl z kola, on se teprve uÄil na kole. Akorát to moc neumÄ›l. Ale stále se snažil a Å™ekl, že už to dokáže. NaÅ¡tÄ›stí ale spadl sice v trávÄ›, ale tak Å¡patnÄ›, že si pohmoždil rameno a loket, že jsme radÄ›ji jeli na kontrolu na pohotovost. Bylo to asi v sedm hodin veÄer, tak jsme si Å™ekli, že radÅ¡i nebudeme Äekat až do rána, že by mohlo být pozdÄ›. NaÅ¡tÄ›stí to vÅ¡echno dopadlo skvÄ›le. Syn to mÄ›l jenom prostÄ› naražené a pochroumané rameno, od té doby, asi dva mÄ›síce, nechtÄ›l stoupnout na kolo, naÅ¡tÄ›stí tam potom ale sedl a Å™ekl, že už se bude snažit a bude dávat na sebe pozor. 

About the Author

You may also like these