Z hadů respekt


Bojíte se také nÄ›kterých zvířat jako já? Příroda je velice krásná, ale obÄas se nám stane že se nÄ›jakého zvířete v přírodÄ› můžeme tÅ™eba bát. Já popravdÄ› mám velkou hrůzu, když vidím nÄ›jakého slepýše. Já teda straÅ¡nÄ› ráda chodím na procházky. Pro mÄ› je procházka velice příjemná, úplnÄ› se vždy uklidním od toho každodenního shonu a sníží se mi stres. Ale pravdou je že na takové procházce, když jdu nÄ›kam k lesu nebo jsem více v přírodÄ› kde je více travnatá louka, tak už jsem nÄ›kolikrát objevila, jak leze slepýš. Myslím si že málokdo má rád nÄ›jakého slepýše nebo jiné různé hady. UrÄitÄ› se najde málokdo, kdo chová doma hady. Ale nÄ›kdo je má prostÄ› rád a má doma klidnÄ› i tÅ™eba 20 hadů.

Příroda

Mám kamaráda, který doma hady má a asi mu to nepřijde divné, ale já, když uvidím hada, tak mně se to prostě moc nelíbí a mám k tomu takový odpor. Možná je to tím že je vidím tak málo, že na ně nejsem zvyklá, ale nebo spíš možná se mi nelíbí celkově. Z hadů mám velký respekt. Nedokázala bych si představit, kdybych doma měla hada. Myslím si, že bych popravdě ani neusnula, protože pro mě by to bylo nepříjemné a pořád bych si v noci říkala, jestli mi tam někde u postele neleze had, i kdybych věděla že je prostě v akvárku.

Příroda

Každý má v životÄ› z nÄ›Äeho nÄ›jakou fobii a já mám zvířata velice ráda, ale hady opravdu nemusím. KaždopádnÄ› kdo je má rád a chová je doma, tak velice takové lidi obdivuji, protože já nejsem ten typ, abych tohle mÄ›la doma. Mít doma hady je velká zodpovÄ›dnost, a ÄlovÄ›k musí i tak trochu víc pÅ™edvídat, aby toho ÄlovÄ›ka ten had neuÅ¡tkl. Je to i dost nebezpeÄné. Proto radÄ›ji zvažte, zda hada doma chcete Äi nikoliv. Je lepší se takových hadů vyvarovat a koupit si nÄ›jaké milejší zvířátko než plazícího hada. UrÄitÄ› je spoustu krásných zvířátek, které vás okouzlí víc než nÄ›jaký had. :-) 

About the Author

You may also like these