Jak rozeznat skutečnou IT podporu


Jedním z nejÄastÄ›jších podvodů, se kterými se můžeme setkat, je to, že se podvodníci vydávají za nÄ›co, co rozhodnÄ› nejsou. Zdaleka nejÄastÄ›ji je to banka, ale patří sem také tÅ™eba policie. Běžná je také technická podpora, i když ta funguje jinak než výše uvedené podvody. Zatímco u nich totiž podvodník jako první volá vám, zde Äeká, až mu zavoláte vy. Jak to ale zařídí?

 

Zdaleka nejÄastÄ›jším způsobem jsou nejrůznÄ›jší vyskakovací okna, která se objevují pÅ™i naÄítání nÄ›kterých webových stránek. Za nÄ›která z nich platí právÄ› podvodníci, a Äasto se v nich objevuje zpráva, že ve vaÅ¡em poÄítaÄi byl detekován virus, a je tedy potÅ™eba zavolat na technickou podporu, aby vás jej zbavili, pÅ™iÄemž je zde uvedeno i Äíslo.

 

falešné zprávy o viru

 

Problém je samozÅ™ejmÄ› v tom, že se rozhodnÄ› nedovoláte zástupcům firmy Microsoft Äi Apple, nýbrž lidem, kteří se za nÄ› budou vydávat. Ti vás nejprve požádají o dálkový přístup, pÅ™iÄemž následnÄ› ve vaÅ¡em poÄítaÄi provedou nÄ›kolik operací, které by mÄ›ly „virus“ odstranit, případnÄ› vám ukázat, jak moc je váš poÄítaÄ napadený.

 

NáslednÄ› podvod postupuje jednou ze dvou možností. BuÄ se vás budou snažit pÅ™esvÄ›dÄit, abyste si registrovali (samozÅ™ejmÄ› za poplatek) nový „oficiální“ antivirus, který vám pomůže, nebo po vás budou chtít nalogování do vaÅ¡eho bankovního úÄtu, abyste se pÅ™esvÄ›dÄili, že je vÅ¡e v pořádku. NáslednÄ› si bez vaÅ¡eho vÄ›domí z vaÅ¡eho úÄtu pÅ™evedou peníze.

 

práce na poÄítaÄi

 

Je tedy jasné, že je dobré tÄ›mto podvodníkům nenaletÄ›t. Jak ale poznat, kdy je problém skuteÄný? Zde je pomoc naÅ¡tÄ›stí velmi jednoduchá. Pokud máme obavy, že je náš poÄítaÄ Äi mobilní telefon zavirovaný Äi hacknutý, pak si můžeme na jiném přístroji najít na oficiálních stránkách Microsoftu Äi Applu kontakty, na které je možné zavolat. RozhodnÄ› bychom ale nemÄ›li využívat žádný z tÄ›ch, který dostaneme v e-mailu Äi který se nám objeví u zprávy na obrazovce. To je totiž spolehlivý způsob, jak pÅ™ijít o své těžce vydÄ›lané peníze.

About the Author

You may also like these