Zábavná informační technologie


Já si myslím, že kdyby nebylo informaÄní technologie, že bychom to v životÄ› mÄ›li o nÄ›co více složitÄ›jší. PÅ™edpokládám, že v poslední dobÄ› mnoho lidí už má doma poÄítaÄ a že nevyužívají poÄítaÄ jenom k práci, ale také primárnÄ› k zábavÄ› a nebo také ke studiu. Já se pÅ™iznám, že jeÅ¡tÄ› pÅ™ed deseti nebo dvanácti lety jsem vůbec nevÄ›dÄ›la, že se dá s poÄítaÄem také bavit. Jestli na poÄítaÄi také mohu hrát různé hry a nebo sledovat filmy. A tohle je mimochodem nyní moje nejoblíbenÄ›jší neÅ™est. A také, že se na poÄítaÄi nebo na notebooku v posteli dívám na svoje oblíbené filmy a nebo na seriály.

Na poÄítaÄi sleduju filmy i pracují.

Nevím, co by na to Å™ekl vynálezce poÄítaÄe a nebo informaÄní technologie, že lidé už se na jeho vynálezu koukají na seriály a nebo na filmy a můžou také u toho být v posteli. Tohle je moje opravdu veliká neÅ™est, ale také jsem slyÅ¡ela, že mnoho lidí díky informaÄní technologii a nebo umÄ›lé inteligenci si zjednoduÅ¡ují svou práci, celkovÄ› svoje zamÄ›stnání. A také dokonce studium. SlyÅ¡ela jsem, že mnoho lidí a tedy hlavnÄ› žáků a studentů podvádí tím, že místo toho, aby si zkouÅ¡ky psali sami a nebo různé testy a nebo diplomové práce, tak to za nÄ› udÄ›lá umÄ›lá inteligence.

Umělou inteligenci využívám pro zábavu.

Podle mého názoru tohle je Å¡koda a je to takové hodnÄ› ostudné. Já bych si tohle vůbec nedovolila, vůbec bych si nedovolila tohle udÄ›lat a nechtÄ›la bych si domyslet, jaký by to potom mÄ›lo za následek, kdyby tohle dÄ›lal úplnÄ› každý, to by vlastnÄ› inženýr potom mohl být úplnÄ› každý. Nechápu, jak nÄ›kdo tohle může dopustit a nebo jak tohle nÄ›kdo může udÄ›lat? Jakpak ÄlovÄ›k může být na sebe pyÅ¡ný? Jak může být na sebe pyÅ¡ný, že udÄ›lal tÅ™eba například vysokou Å¡kolu, a to jenom kvůli tomu, že využil informaÄní technologie a umÄ›lou inteligenci? Kdybych tohle udÄ›lala já, tak bych ani nebyla na sebe pyÅ¡ná a nemohla bych se radovat z vysokoÅ¡kolského titulu. Kdybych tohle udÄ›lala podvodem. 

About the Author

You may also like these