Proč mnozí primáti nemají ocas


My lidé máme s naÅ¡imi nejbližšími příbuznými spoleÄných mnoho znaků. Jedním z nich je i to, že na rozdíl od klasických opic, primáti nemají ocas. To se může zdát zvláštní – pÅ™i pohybu mezi stromy by byl pÅ™eci výhodou, jak ukazují příklady právÄ› opic. PÅ™esto jej u žádného druhu primátů nenajdeme.

 

Není to vÅ¡ak tak, že by jej nikdy nemÄ›li. KostrÄ samotná pÅ™edstavuje zbytek ocasu, kterým se naÅ¡i vzdálení pÅ™edkové honosili. Je tedy zajímavé se podívat, proÄ jsme o nÄ›j, spolu s naÅ¡imi příbuznými, pÅ™iÅ¡li. U lidí žijících na savanÄ› to dává smysl, ale proÄ jej nemají například Å¡impanzi, kteří obývají tropické pralesy?

 

valná Äást zvířat má ocas

 

Důvodem je to, že ve skuteÄnosti pro naÅ¡e dávné pÅ™edky zaÄal pÅ™edstavovat ponÄ›kud nevýhodu. JistÄ›, mohl sloužit jako jakási pátá konÄetina, avÅ¡ak když si primáti osvojili svůj typický způsob chůze, zaÄal pÅ™i pohybu spíše pÅ™ekážet. Navíc se ukázalo, že dlouhé chápavé ruce a nohy k pohybu mezi stromy naprosto dostaÄují.

 

I to je důvod, proÄ jedinci se stále kratším ocasem byli Äím dál úspěšnÄ›jší, což nakonec vedlo k tomu, že ocas nakonec postupnÄ› ztratili, až z nÄ›j zbyla jen kostrÄ. Když se pak od ostatních primátů oddÄ›lili lidé, kteří namísto lesa zaÄali žít na savanÄ›, ani oni jej nepotÅ™ebovali.

 

V přírodÄ› totiž ocas slouží primárnÄ› k vyvažování. A aÄkoliv lidé nemají nejvíce vybalancované tÄ›lo na svÄ›tÄ›, ocas by nám rozhodnÄ› nepomohl. PodobnÄ› jsou na tom i ostatní lidoopí, byÅ¥ ti jsou na tom s rovnováhou podstatnÄ› lépe.

 

primáti o ocas přišli již před dlouhou dobou

 

AÄkoliv tedy hodnÄ› lidí pÅ™emýšlí o tom, jaké by to bylo mít ocas, je to v souÄasné dobÄ› pouze fantazie. K tomu, abychom jej my Äi jiní bezocasí živoÄichové získali, není evoluÄní tlak. A dokud tomu tak bude, situace se zkrátka nezmÄ›ní.

 

ÚtÄ›chu můžeme najít v tom, že jej prostÄ› a jednoduÅ¡e nepotÅ™ebujeme, podobnÄ› jako Å¡impanzi Äi gorily, pro které by byl dokonce detrimentální. Jedná se tedy ve skuteÄnosti o evoluÄní výhodu – alespoň pro danou skupinu živoÄichů.

About the Author

You may also like these