Jsou exotická zvířata vhodnými mazlíčky?


Lidé již od pradávna chovají domácí mazlíÄky. AvÅ¡ak zatímco psi nebo koÄky jsou zdaleka nejpopulárnÄ›jší, stále více se rozmáhá trend chování exotiÄtÄ›jších druhů. VÄ›tÅ¡inou jde o nejrůznÄ›jší plazy Äi papouÅ¡ky, avÅ¡ak objevují se také divoce žijící Å¡elmy a další savci.

 

koÄky jsou již okoukané

 

Otázkou vÅ¡ak je, zda je tento trend skuteÄnÄ› příznivý. Ukazuje se totiž, že sebou pÅ™ináší i Å™adu problémů, o kterých mnoho lidí buÄ neví, nebo je ignoruje. Důsledkem jsou pak nespokojení domácí mazlíÄci i jejich majitelé. PÅ™itom staÄí být opatrný.

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba si uvÄ›domit, že tyto druhy Äasto potÅ™ebují urÄité specifické podmínky. Plazi původem z tropů vyžadují terárium s UV lampou, konstantní teplotou a vlhkostí, mnohé Å¡elmy zase velký prostor. A to je nÄ›co, co jim mnoho lidí buÄ nechce, nebo nemůže poskytnout.

 

plazy chová stále více lidí

 

Dalším problémem bývá krmení. I zde jsou urÄitá specifika, kdy nÄ›které druhy vyžadují například hmyz, další zase chtÄ›jí svou koÅ™ist jeÅ¡tÄ› živou. To může být pro nÄ›které citlivÄ›jší majitele problém, a na rozdíl od běžných domácích zvířat zde není možné pÅ™ejít na průmyslovÄ› vyrábÄ›ná krmiva. S tím byly již uÄinÄ›ny pokusy, kdy se například pokouÅ¡eli v ZOO krmit vlky granulemi pro psy – nedopadlo to dobÅ™e.

 

V neposlední Å™adÄ› je tu pak i veterinář. Zatímco valná vÄ›tÅ¡ina z nich dovede bez problému oÅ¡etÅ™it psa Äi koÄku, s exotickými druhy si dovede poradit jen skuteÄnÄ› velmi málo z nich. Pokud se tedy rozhodnete nÄ›který z nich chovat, je dobré si zjistit nejbližšího dobrého veterináře, který se jimi zabývá. Když se nÄ›co pokazí, tak Äasto není zrovna nejlepší Äas nÄ›koho shánÄ›t.

 

Také na cenu nemůžeme zapomenout. Exotická zvířata stojí pomÄ›rnÄ› velké množství penÄ›z, a péÄe o nÄ›které druhy také není zrovna levná. S tím je potÅ™eba poÄítat, zvláštÄ› pÅ™i dneÅ¡ním ekonomickém klimatu. Není totiž ideální, když se musíme svého domácího mazlíÄka po pár mÄ›sících vzdát, neboÅ¥ zjiÅ¡Å¥ujeme, že na nÄ›j nestaÄíme. Není to dobré nejen pro nás, ale ani pro to zvíře.

About the Author

You may also like these