Mají zvířata city?


O tom, že zvířata s námi sdílí naÅ¡i planetu, ví každý z nás. Není tedy divu, že se jim snažíme porozumÄ›t již po celá staletí, zvláštÄ› když uvážíme, že jsme mnohé druhy domestikovali tak, aby nám byly užiteÄné.

 

Jednou z otázek, která lidi zajímá již velmi dlouho je to, zda zvířata mají city tak, jak je známe my, tedy zda prožívají radost, lásku, nenávist, vztek a další emoce. Ty byly totiž po dlouhou dobu považovány za výluÄnÄ› lidskou doménu, zatímco zvířata se pouze bezmyÅ¡lenkovitÄ› řídila svými instinkty.

 

Moderní výzkumy vÅ¡ak ukázaly, že celá situace je pÅ™eci jen trochu složitÄ›jší. PÅ™edevším pak v tom, že my lidé se od zvířat nelišíme tolik, jak bychom si rádi mysleli. JistÄ›, máme vyvinutÄ›jší logickou inteligenci, avÅ¡ak to rozhodnÄ› neznamená, že by ostatní tvorové nic necítili. To ostatnÄ› zná každý, kdo má doma nÄ›jakého domácího mazlíÄka.

 

pes má vyšší emocionální inteligenci než ÄlovÄ›k

 

Nejen to, ukázalo se, že pokud jde například o emoÄní inteligenci, tedy schopnost intenzivnÄ› cítit emoce, nejsme ani zdaleka na Å¡piÄce žebříÄku. Zde dominují kosatky dravé, avÅ¡ak pÅ™ed lidi se dostali například i psi. Ti vÅ¡ichni prožívají své emoce, aÅ¥ už jde o radost Äi smutek, mnohem intenzivnÄ›ji, než je toho schopen ÄlovÄ›k.

lidé jsou sociálními tvory

 

Navíc je zde také fakt, že to, co cítíme, je ve skuteÄnosti způsobováno vyluÄováním nejrůznÄ›jších hormonů v naÅ¡em tÄ›le. To může být spouÅ¡tÄ›no nejrůznÄ›jšími vnÄ›jšími vlivy, které jsou vÅ¡ak vÄ›tÅ¡inou mimo naÅ¡i kontrolu. Když se tedy na situaci podíváme z tohoto hlediska, tak se v podstatÄ› také obvykle řídíme pouze instinkty.

 

Dnes tedy není pochyb o tom, že i zvířata jsou schopna prožívat emoce. A Äím více sociální druh to je, tím je tato schopnost silnÄ›jší. A není divu, pro pÅ™ežití je důležité, aby spolu dovedli jednotliví Älenové spolupracovat. A toho se nejlépe dosáhne tehdy, pokud jim bude navzájem na sobÄ› záležet. Ukazuje se tedy, že nejde o nic speciálního, pouze další z mnoha taktik pÅ™ežití.

About the Author

You may also like these