Lze jiné primáty naučit mluvit?


Asi každé dítÄ› sní o tom, že zvíře bude mluvit lidskou Å™eÄí. A u nÄ›kterých z nás tato touha pÅ™etrvala až do dospÄ›losti. Proto jsme se také již od nejranÄ›jší historie pokouÅ¡eli nauÄit různé živoÄiÅ¡né druhy naÅ¡emu jazyku. A s tím, jak jsme se toho o zvířatech dozvídali stále více, mÄ›nily s ei druhy, které jsme k tomuto úÄelu používali.

 

Vzhledem k tomu, že jsou naÅ¡imi nejbližšími příbuznými, není divu, že jedním z onÄ›ch pokusných tvorů byli i nejrůznÄ›jší primáti, například Å¡impanzi Äi gorily. Ty jsme se pokouÅ¡eli nauÄit lidskému jazyku, avÅ¡ak bez úspÄ›chu. A není divu. Nakonec se totiž zjistilo, že mají příliÅ¡ odliÅ¡né hlasivky i tvar úst, než aby mohli vydávat stejné komplexní zvuky jako lidé.

 

sedící šimpanz

 

OvÅ¡em je pravdou, že klasické mluvené slovo není jediným způsobem komunikace, který mají lidé k dispozici. Je zde jeÅ¡tÄ› znaková Å™eÄ, a zde již nejsou žádné fyziologické pÅ™ekážky, které by primátům bránily se ji nauÄit. Struktura rukou i jejich ohebnost je velmi podobná tÄ›m lidským, není tedy problém, aby dokázali dÄ›lat přísluÅ¡ná gesta.

 

A pravdou je, že urÄitých úspÄ›chů bylo v tomto ohledu dosaženo. Ukázalo se, že primáti skuteÄnÄ› s námi mohou (samozÅ™ejmÄ› po odpovídajícím tréninku) komunikovat pomocí znakové Å™eÄi. Ukázalo se vÅ¡ak, že úroveň komunikace je ponÄ›kud jiná, než bychom si pÅ™edstavovali.

 

ruce primátů jsou velmi podobné lidským

 

JednoduÅ¡e Å™eÄeno, jejich schopnost se omezuje na to, že si dovedou říci o základní vÄ›ci, například o jídlo (i specifické), vodu, pozornost, nebo říci, že jsou unavení. Komplexním otázkám a abstraktním myÅ¡lenkám vÅ¡ak nerozumí, a ani je nedovedou vyjádÅ™it.

 

Důvod je zde pomÄ›rnÄ› jednoduchý: v přírodÄ› to zkrátka a jednoduÅ¡e nepotÅ™ebují. Nebyl tedy důvod, aby se u nich rozvinulo komplexní myÅ¡lení. Nelze tedy oÄekávat, že s nimi povedeme rozhovory. JistÄ›, byly provádÄ›ny i pokusy s jinými inteligentními tvory, například delfíny. Zde vÅ¡ak narážíme na komunikaÄní bariéru, neboÅ¥ na rozdíl od primátů nemohou komunikovat ani za pomoci znakové Å™eÄi. A to je velká Å¡koda.

About the Author

You may also like these