Některá zvířata by si zasloužila jiné páníčky…


Pokud by si některá zvířátka rozhodně něco zasloužila, pak jsou to jiní majitelé a to proto, že se k nim jejich majitelé rozhodně nechovají hezky.

Bohužel dnes kolikrát můžeme narazit na psy, kterým se od jejich narození pořádně nikdo nevěnuje a jde na nich vidět, že jsou opravdu chudáci.

Jsou lidé, kteří mají psa a diví se, že jim utíká a oni ho poté musejí hledat po celé vesnici. Víte, Äím to je, že vám váš pes utíká? Tím, že s ním nechodíte na procházky, vůbec se mu nevÄ›nujete apod. TÄ›ch důvodů je kolikrát opravdu hodnÄ›.

Když se ÄlovÄ›k zvířeti nevÄ›nuje, kolikrát to jde poznat na první pohled. Zvíře může být pohublé, může mít smutek v oÄích atd.

pěkný pes

Pokud si chce ÄlovÄ›k pořídit nÄ›jaké zvíře, mÄ›l by to vÅ¡echno dostateÄnÄ› promyslet. Jestliže jste ÄlovÄ›k, který je od rána do veÄera v práci a o víkendech nejste doma, nemÄ›li byste si žádné zvíře poÅ™izovat, protože o zvířata je potÅ™eba se skuteÄnÄ› starat, aby žila co možná nejdéle.

Jestliže víte o nÄ›kom, kdo má nÄ›jaké zvíře, ale nestará se o nÄ›j tak, jak by se starat mÄ›l, mÄ›li byste jej na to upozornit. Je dost možné, že se daný ÄlovÄ›k naÅ¡tve, ale je dobré jej na to upozornit a to už jen proto, že je dost možné, že si koneÄnÄ› uvÄ›domí, že je nÄ›co Å¡patnÄ›.

pěkný pejsek

Lidé, kteří mají psa a pravidelnÄ› jim utíká, protože se dále než na zahradu nedostane, udÄ›lají kolikrát to, že nÄ›koho nechají aÅ¥ psa odchytí a když jej nÄ›kdo umístí do útulku, nÄ›jakou dobu jej zde nechají, protože si myslí, že tím daného psa vytrestají. Ve výsledku to ale kolikrát pro dané zvíře není až takový trest, jak si ÄlovÄ›k myslí.

Opravdu je vhodné zvážit, jestli si nÄ›jaké to zvíře poÅ™izovat, pokud byste na nÄ›j nemÄ›li Äas. Nenechejte dané zvíře trpÄ›t, když se může dostat do rodiny, kde budou vÅ¡ichni z daného zvířete nadÅ¡eni a kde mu budou dávat tolik lásky, kolik si zaslouží.

RozhodnÄ› nestaÄí, že dáte danému zvířeti párkrát za den najíst a uklidíte mu v kotci. Chce to daleko více lásky a péÄe.

About the Author

You may also like these