Počítače a my


Řeknu vám, že práce s poÄítaÄem může být opravdu nÄ›kdy velice složitá a také nároÄná. A to je hlavnÄ› kvůli tomu, že dneÅ¡ní doba je velmi zrychlená a že mnoho lidí také už dává velice těžké nároky na lidi, aby umÄ›li zacházet více s informaÄní technologií a podobnÄ›. Proto jsem si Å™ekla, že lidé by také už nemÄ›li zanevřít na to, aby i v pozdÄ›jším vÄ›ku se uÄili tÅ™eba informaÄní technologii a nebo klasické informatice. Jenomže když slýchám, že staří lidé se nechtÄ›jí vůbec uÄit, tak mÄ› to hodnÄ› mrzí. Vadí mi to, protože podle mého názoru lidé, kteří tÅ™eba už mají Å¡edesát let a více, tak samozÅ™ejmÄ› nepatří do starého železa.

Klávesnici moc nepoužívám.

Jenomže oni tohle stále říkají, že když už jim je Å¡edesát pryÄ, že už nemá cenu se vůbec nic uÄit, že už patří do starého železa. A že prý vůbec už nemá smysl to, aby se lidé uÄili informaÄní technologii a podobnÄ›. Tohle vůbec není můj názor a tyto názory se mi vůbec nelíbí. ProÄ by se starší lidé také nemohli uÄit informaÄní technologii? A víte vůbec, že existuje také univerzita tÅ™etí generace? Neboli univerzita tÅ™etího vÄ›ku. Je to univerzita, do které chodí právÄ› lidé, kteří jsou starší a kteří se chtÄ›jí uÄit a kteří ji na sebe nezanedbali, kteří stále chtÄ›jí se sebou nÄ›co dÄ›lat. A tady se tÅ™eba právÄ› lidé vyuÄují informaÄní technologii a zacházení s poÄítaÄem.

PoÄítaÄe máme kvalitní.

Tohle se mi opravdu hodnÄ› líbí a zajímá mÄ› to. A já si říkám, že kdybych i já byla starší a myslela bych stejnÄ› tak jako dnes, tak bych urÄitÄ› do univerzity tÅ™etí generace nastoupila a také bych chtÄ›la umÄ›t opravdu perfektnÄ› na poÄítaÄi. Uvidíme, jaká budou ve stáří, jenomže si myslím, že tahle generace, ve které vyrůstáme my, tak tahle generace ve stáří už bude umÄ›t s poÄítaÄem zacházet opravdu dokonale, protože ta práce s poÄítaÄem už bude naprosto samozÅ™ejmá a logická, že ÄlovÄ›k práci s informaÄní technologií bude brát úplnÄ› samozÅ™ejmÄ›. 

About the Author

You may also like these