Technická doba


InformaÄní technologie. Tak to je samozÅ™ejmÄ› téma samo o sobÄ›. Mnoho lidí by také chtÄ›la mít doma poÄítaÄ, a to nejenom obyÄejný poÄítaÄ, ale přímo nÄ›jaký geniální poÄítaÄ. DozvÄ›dÄ›la jsem se, že v dneÅ¡ní dobÄ› jsou na Å¡piÄkových úrovních takové poÄítaÄe, které jsou hlavnÄ› herní. Tohle je samozÅ™ejmÄ› pravda, protože si vzpomínám, jak jsem jeÅ¡tÄ› chodila se svým tehdejším partnerem. On totiž hrál moc rád poÄítaÄové hry a také se zajímal o informaÄní technologii. On se vlastnÄ› zajímal o poÄítaÄe obecnÄ›, moc ho to bavilo a také on sám mi Å™ekl, že osobní poÄítaÄe v té nejlevnÄ›jší kategorii prý nemají skoro žádnou paměť a jsou skoro až na nic, že prý by se nehodily ani pro nÄ›jaké dÄ›ti.

Zajímají vás poÄítaÄe a technika?

Protože dÄ›ti je chtÄ›jí hlavnÄ› hrát hry a je jedno, jestli je to hra na poÄítaÄi anebo na mobilním telefonu. JednoznaÄnÄ› informaÄní technologie je tady od toho, aby nám pomáhala anebo, aby nás také zabavila. Také si vzpomínám, jak jsme v Å¡esté třídÄ› už zaÄali intenzivnÄ› používat poÄítaÄe, protože jeÅ¡tÄ› když jsem byla malé dítÄ›, tak kdo mÄ›l doma poÄítaÄ anebo mobilní telefon, tak byl borec a byl in a cool. Jenomže v té dobÄ›, když už jsme byli v Å¡esté třídÄ›, tak už to bylo tak troÅ¡ku normální. Já jsem stejnÄ› mÄ›la doma poÄítaÄ asi až v osmé anebo v deváté třídÄ›.

InformaÄní technologie není pro vÅ¡echny.

Ale ani tak jsem se o ten poÄítaÄ ani mobilní telefon moc nezajímala, protože jsem na to nebyla vůbec odmala zvyklá a je to vlastnÄ› dobÅ™e. Zatímco můj syn, tak ten už poÄítaÄ ovládá v sedmi letech opravdu skoro až dokonale. Můj syn v sedmi letech ovládá poÄítaÄ tak dokonale, jako já jsem ho ovládala tÅ™eba ve dvaceti letech. Tady jde vidÄ›t, že doba jde dopÅ™edu a že jednoznaÄnÄ› se nemá nikomu zakazovat. Ani mobilní telefon nebo poÄítaÄ. Když chce být vaÅ¡e dítÄ› tÅ™eba informaÄní technik nebo podobnÄ›, tak proÄ byste mu jako dítÄ›ti zakazovali poÄítaÄ? Podle mého názoru by to byla veliká Å¡koda. 

About the Author

You may also like these