Perfektní technika


O techniku jsem se docela vždycky hodnÄ› zajímala, vždycky mÄ› bavilo, když jsem také mohla navÅ¡tívit tÅ™eba nÄ›jaké technické muzeum. Já si vzpomínám, když jsem pÅ™ed dvÄ›ma lety byla jeÅ¡tÄ› s rodiÄi a sourozenci v jednom technickém muzeu. Musím uznat, že to bylo opravdu hodnÄ› pÅ™ekvapující a moc mÄ› to bavilo. Řekla jsem si, že kdybych mohla, že bych do tohoto technického studia chodila opravdu velice Äasto, nebylo to přímo takové technické studio, ale spíše takové muzeum anebo takové troÅ¡ku hodnÄ› pouÄné. Řekla jsem si, že kdybych tÅ™eba potom mÄ›la v budoucnu nÄ›kdy dÄ›ti, takže bych je také chtÄ›la uÄit tomu, že existuje technika, která nám opravdu lidem a vÅ¡em usnadňuje život.

DÄ›ti na lednici dávají Äasto magnetky.

Myslím si, že neuděláte chybu, když i vy si zjistíte některé informace o tom, jak nám technika anebo elektro také moc pomáhá. Vemte si, kdyby třeba technika vůbec nebyla, kde by se třeba v létě usnadňovaly maso anebo kde byste v létě u skladovali nanuky? Myslím si, že by to asi bylo opravdu hodně složité. Ono by to snad ani vlastně nešlo, takže kdybyste si potom někde koupili salám anebo něco podobného, tak byste to museli ihned sníst, protože byste vlastně neměli lednici. A kdyby nebyla technika a elektro, tak by to všechno bylo opravdu hodně složité. Já si myslím, že technika je tady od toho, aby právě nám lidem ukazovala, co je skvělé a co není skvělé.

PraÄku má už doma každý.

Je opravdu hodnÄ› názorů a mnoho lidí, kteří mají úplnÄ› odliÅ¡né názory, a to úplnÄ› na vÅ¡echno. PÅ™edpokládám, že je hodnÄ› lidí, kteří také vždycky tÅ™eba chtÄ›li znát různé informace, proÄ je technika anebo proÄ se lidé zajímají o techniku anebo jak si technika vůbec vyrábí a nebo jak nÄ›koho napadne vyrobit tu a tu techniku. ProÄ jsou vlastnÄ› různé technické novinky? Řeknu vám, že na tom není vůbec nic Å¡patného. JednoduÅ¡e, když tÅ™eba lidstvu nÄ›co chybí anebo nÄ›jaký ÄlovÄ›k dostane nápad, tak se jednoduÅ¡e udÄ›lá to, když ho to napadne, a když usoudí, že to vlastnÄ› lidstvu také pomůže. Takže technika je opravdu skvÄ›lá a myslím si, že tento názor nesdílím jenom já sama.

About the Author

You may also like these