Kde prožít dovolenou?


Dovolená – kde?

Každý toužíme po dovolené, kde budeme relaxovat, cítit se dobÅ™e, dopřávat si výborných masáží a odpoÄinku. Je mi to úplnÄ› jasné. Je to sen každého ÄlovÄ›ka. Každý si pod pojmem “dovolená” automaticky pÅ™edstaví nejspíše dovolenou v zahraniÄí. Jenže krásnou dovolenou můžete prožít i v ÄŒeské republice.

dovolena

Ne nadarmo se říká, že i v ÄŒeské republice je krásnÄ›. A na tom asi nÄ›co bude, protože to říká spoustu lidí. A když je ÄlovÄ›k unavený, pořád pracuje a dÄ›lá vÅ¡e proto, aby se on a jeho rodina mÄ›li dobÅ™e, zaslouží si taky pořádnou relaxaÄní dovolenou. Každý ÄlovÄ›k by mÄ›l odpoÄívat a žádný ÄlovÄ›k by se nemÄ›l pÅ™epínat. V případÄ› pÅ™epínání sám sebe se může cítit hodnÄ› Å¡patnÄ›, a může to mít velký dopad jak na jeho fyzické, tak psychické zdraví. Bohužel je to tak. A i když je mezi námi plno workoholiků, co by nejradÄ›ji pracovali sedm dní v týdnu a dvacet ÄtyÅ™i hodin dennÄ› a může se zdát, že jeho práce je vlastnÄ› jeho manželka, i takový ÄlovÄ›k by si mÄ›l umÄ›t urÄit své hranice. To jsem odboÄila od tématu. TeÄ už ale pojÄme k jádru vÄ›ci.

more

Máte dvě možnosti, kde strávit dovolenou:

1) v rodné zemi

2) v zahraniÄí 

Zkuste si udÄ›lat dovolenou po ÄŒeské republice. TÅ™eba na místa, kde jste jeÅ¡tÄ› nikde nebyli. A hned uvidíte, jak budete pÅ™ekvapeni, kolik krásných míst je v ÄŒeské republice. Já jsem například takovýmhle cestováním “objevila Ameriku” – poznala jsem místa, která jsem pÅ™edtím nikdy neznala a cítila jsem se opravdu velmi dobÅ™e. A pÅ™esnÄ› na tomhle záleží.

Pokud vyhledáváte dovolené v zahraniÄí, mohla bych vám doporuÄit tÅ™eba Japonsko, Čínu, NÄ›mecko, Slovensko, nebo Polsko. Ve vÅ¡ech tÄ›chto zemích jsem byla a věřte mi, že to byl opravdu neskuteÄný a úžasný zážitek, na který v životÄ› nezapomenu. A doufám, že ani vy nezapomenete na svou dovolenou, o které jste tak moc snili celou dobu.

About the Author

You may also like these