Studium přes počítač


Vzpomínám, když jsem jako Ätrnáctiletá holka chtÄ›la od rodiÄů poÄítaÄ, bylo to opravdu hodnÄ› složité období, protože také mnoho lidí mi říkalo, že poÄítaÄ není vůbec pro dÄ›ti. To bylo tehdy jeÅ¡tÄ› na pÅ™elomu tisíciletí a já si myslím, že tehdy to říkal opravdu každý, že každý si myslel, že vlastnÄ› žádný poÄítaÄ nepatří do rukou dÄ›tem a už vůbec ne nÄ›jaká drahá vÄ›c, která se týká techniky anebo elektrotechniky anebo přímo vlastnÄ› už poÄítaÄe. I když jsem si říkala, že je velice Å¡koda, že lidé využívají poÄítaÄ tÅ™eba jenom na práci, protože na poÄítaÄi se také lidé mohou bavit. Na poÄítaÄi se lidé opravdu mohou skvÄ›le zabavit. Já si myslím, že nejlepší je, když lidé si uvÄ›domí, co je vlastnÄ› pro nÄ› dobré anebo proÄ by to a to mohli dÄ›lat, nebo proÄ tohle nedÄ›lat?

Doma mám výkonný poÄítaÄ.

Lidé by si mÄ›li uvÄ›domovat, co pro nÄ› je lepší a také jak zůstat hlavnÄ› psychicky v pohodÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, že i fyzicky, protože ale když fyzicky jste zdatní, tak potom také toho víc dokážete. A samozÅ™ejmÄ›, že když tÅ™eba budete chtít být nÄ›jací poÄítaÄoví inženýři anebo být opravdu odborníci v poÄítaÄové technice, tak samozÅ™ejmÄ› to dopadá tak, že také musíme mít nÄ›jaké vÄ›domosti. Musíte toho vÄ›dÄ›t hodnÄ› o poÄítaÄích a také o dalších vÄ›cech, abyste potom se dorozumÄ›li s tím ÄlovÄ›kem, který vám tÅ™eba bude nÄ›co vysvÄ›tlovat.

PoÄítaÄ je vhodný pro vÅ¡echno.

Proto je skvÄ›lé, že existuje opravdu mnoho poÄítaÄových kurzů a poÄítaÄových technik. Jak vy se vlastnÄ› tohle vÅ¡echno můžete nauÄit. Například já jsem se online pÅ™es poÄítaÄ uÄila francouzÅ¡tinu. Řeknu vám, že francouzÅ¡tina je opravdu krásný a romantický jazyk. FrancouzÅ¡tina mÄ› moc baví a jsem ráda, že jsem mohla takhle na dálku studovat francouzÅ¡tinu, a to přímo z Prahy a potom také dva týdny jsem studovala z domu až z Paříže. Sice to stálo opravdu hodnÄ› penÄ›z, ale jsem ráda, že jsem mÄ›la úplnÄ› možnost. Vždyť kdo také může studovat dálkovÄ› v Paříži? Asi málokdo. 

About the Author

You may also like these