Napadený počítače


Takový stroj, který vypadá velmi jednoduÅ¡e je vlastnÄ› dosti složitá záležitost. Má spoustu souÄástek z nich je velká vÄ›tÅ¡ina neviditelných. A co s tím, když se jedna pokazí?  

U tÄ›chto strojů je další vÄ›c, které se říká software. To jsou ty souÄásti, které nejsou vidÄ›t a nemůžete je chytit do ruky. Jsou to například programy, hry, nebo cokoli jiného. Dohromady jako celek to tvoří vÄ›c, která slouží ÄlovÄ›ku a ten je spokojen. OvÅ¡em jen do té doby, než to sloužit pÅ™estane. A postaÄí k tomu vir.  

klávesnice

Ano, stejnÄ› jako ÄlovÄ›ka může nÄ›jaký virus zabít, může i váš poÄítaÄ nÄ›jaký vir ohrozit. SamozÅ™ejmÄ›, že máte antivirovou ochranu, to je mi jasné. Bez ní dnes zapínat poÄítaÄ a pÅ™ipojit ho do sítÄ› je skuteÄnÄ› bl… není moudré.  

PÅ™esto může vaÅ¡e obrana selhat, stejnÄ› jako u každého poÄítaÄe. A to už se vir usadí a zaÄne svoji práci.  

Ne každý musí nutnÄ› zniÄit jen váš poÄítaÄ. Může klidnÄ› zniÄit i celou vaÅ¡i rodinu. Že je to hloupost? Když vám nÄ›kdo vybere vaÅ¡e konto až do dna, tak se asi moc smát nebudete. A pokud nemáte nÄ›jakou hotovost ukrytou, rázem nemáte ani na chleba, ani na nájem, ani na nic. MinimálnÄ› na nÄ›jakou dobu budete finanÄnÄ› zruinováni.  

žáby a poÄítaÄ

Ne vÅ¡echny viry vÅ¡ak tohle umí. Tohle už je práce pro skuteÄné odborníky. Viry vyrobené jinými lidmi mají vÄ›tÅ¡inou za úkol poÄítaÄ zastavit, nebo jen uživatele vytáÄet svou Äinností. Takových virů je velká vÄ›tÅ¡ina a odvirovat poÄítaÄ také asi nedokážete sami. Pravda je taková, že programy na to jsou. Jenže ani ty to nemusí umÄ›t. Proto je dobré vÅ¡e aktualizovat, a to jak celý stroj, tak i antivirový program. Nemusíte to umÄ›t, staÄí mít zapnutou automatickou kontrolu a ono to vÅ¡echno udÄ›lá stroj Äi antivir za vás. OvÅ¡em pokud si to vypnete, můžete se se zlou potázat.  

Mimochodem se traduje, že moderní Windows se umí bránit sám a antivir netřeba. Ovšem zda je to pravda… 

About the Author

You may also like these