Technika a vše kolem


ObÄas jsem se také zajímala o techniku, protože technické vÄ›ci mÄ› opravdu hodnÄ› baví a Å™ekla jsem si, že vlastnÄ› kdo může vymýšlet takhle technické vÄ›ci, vždyÅ¥ pÅ™eci na to musí být nÄ›jaký odborník. Musí mít na to nÄ›jakou Å¡kolu a nÄ›jaké odborné vzdÄ›lání, bez toho by to jednoznaÄnÄ› neÅ¡lo. Také si pamatuji, jak na základní Å¡kole jsme mÄ›li kroužek robotiky. Robotika mÄ› opravdu hodnÄ› bavila, ale jelikož se tam pÅ™ihlásilo mnoho chlapců od nás ze Å¡koly, tak jsem si Å™ekla, že bych tam byla asi jediná holka. ZkouÅ¡ela jsem také pÅ™emlouvat svou kamarádku, jestli by se mu nechodila na kurzy techniky a robotiky, ale žádná moje kamarádka nechtÄ›la.

Robotika mě vždycky zajímala.

MÄ›la jsem Å¡est kamarádek, ale ani jednu nezajímalo to, co ho zajímá mÄ›. MÄ› zajímala technika, robotika a také další technické vynálezy a vymoženosti. Také jsem doma mÄ›la nÄ›kolik knih, a to o technických vynálezech. Abych také pravdu Å™ekla, tak jako nejvÄ›tší vynálezce mÄ› baví Edison. Thomas Edison mÄ› opravdu hodnÄ› zajímá, a taky mám o nÄ›m jednu biografickou knihu, která je zajímavá a kterou také doporuÄuji úplnÄ› vÅ¡em, protože tam se alespoň lidé dozví, jaký mÄ›l život anebo co to vlastnÄ› znamená technika a vÄ›da.

Dříve jsem chodila do kurzu robotiky.

Tohle je nÄ›co úplnÄ› podobného, ale vlastnÄ› na druhou stranu je to zase odliÅ¡né. VÄ›da a technika je to takové k sobÄ› blízké, ale není to jednoznaÄnÄ› ono, protože techniku můžete vyrobit. Tu můžete udÄ›lat na nÄ›jakém postupu tÅ™eba podle nÄ›jakého plánku, ale vÄ›da na tohle musíte pÅ™ijít. Na to také musíte jít logicky, musíte vÅ¡echno ověřit, jestli to funguje anebo jestli to vůbec za to stojí. Já sama jsem si Å™ekla, že technické vÄ›ci jsou tady opravdu perfektní a jsem ráda, že technika existuje, protože kdybych já musela žít bez techniky a nemohla bych tÅ™eba poznat na nÄ›jaký robotiku, do které jsem chodila o pÄ›t let pozdÄ›ji, tak bych byla velice neÅ¡Å¥astná, protože jinak techniku a robotiku mám ráda. 

About the Author

You may also like these