IT

Technická doba

InformaÄní technologie. Tak to je samozÅ™ejmÄ› téma samo o sobÄ›. Mnoho lidí by také chtÄ›la mít